Beste leden en geïnteresseerden, dit is onze wekelijkse nieuwsbrief, de samenvatting van wat er is gebeurd en wat er aanstaande is. We blikken terug op het trainingsweekend en onze inzet op 5 september en kijken vooruit naar de activiteiten de komende week.

Terugblik

Trainingsweekend. Het trainingsweekend is door onze leden als inspirerend en verbindend ervaren. De opkomst was goed, 25 personen en aanwas tussendoor. We hadden een voortreffelijke barbeque en een mooie maaltijd en het weer was schitterend. Er was een gastles van Dennis Spaanstra die ons inzicht gaf in de structuren bij de politie die duidelijk maken dat het relevant is dat je géén contact kunt maken met de ME wanneer zij bezig zijn, dat er verschil is tussen de rollen van de verschillende soorten politiemensen. Wij hebben het gevoel dat de overeenkomsten met de militaire organisatie groot zijn en het heeft vooral bijgedragen aan het als mens beschouwen van de politieman in uniform. In een grote tent hebben we geoefend op de beveluitgifte omdat we steeds minder als kader sturend willen zijn en de leden willen versterken zodat ze autonoom de missie kunnen dragen tijdens de inzetten. Ook hebben we uitgebreid geoefend in het geweldloos de-escaleren met als doel emoties onder controle te houden en altijd correct te reageren. Als klap op de vuurpijl kregen we bezoek van drie veteranen uit Duitsland die ons bedankten voor onze inzet met en heerlijke fles schnaps. In Duitsland is men nog steeds onder de indruk van onze inzet op het Museumplein en worden we als voorbeeld gezien.

Wij zijn als kader tevreden en blij over hoe iedereen de handen uit de mouwen stak. We hopen volgende keer nog meer leden te mogen ontvangen.

Mars 5 september. De opkomst van leden was groot en er waren veel aspiranten. Tijdens het verzamelen is het tenue gecontroleerd en zijn de rollen verdeeld. De vaste leden hebben de badges op gedaan en aspiranten zijn ingedeeld als derde buddy bij onze buddyparen. Uiteindelijk waren er mensen te laat, we willen benadrukken dat op tijd komen van belang is om mee te kunnen in een rol. Ook waren er mensen in uniform die geen interesse in aansluiting hadden. Uiteraard zijn mensen vrij om te gaan en staan waar ze willen, en mogen bepalen wat ze dragen. Wij vinden het echter wel belangrijk dat steeds duidelijker wordt dat wij niet verantwoordelijk voor anderen zijn en dat alleen mensen die onze badge dragen leden zijn en onderdeel zijn van onze inzet.

Vanaf de dam begonnen de organisaties met lopen onze voorhoede vormde een linie met flanken. Onze achterhoede zou blijven wachten op de dam tot de laatste mensen waren gaan lopen en dan volgen. We hadden nooit kunnen denken dat de voorhoede al bijna binnen was toen men daar nog stond! Tijdens de mars waren er een aantal knooppunten. Hier ontstonden wat incidenten met het verkeer en de politie leek onderbemand. Wij boden aan te helpen, mar de politie verzocht ons dit niet te doen. Doordat de route in een ring liep was het voor onze buddyparen vrij goed te doen om binnendoor te steken, zo leek het of we overal tegelijk waren. Sommigen van ons hebben uiteindelijk de mars bijna twee keer gelopen in aantal kilometers.

Na afloop gingen wij naar het museumplein om te evalueren. We merkten dat dat een aanzuigende werking had, veel mensen kwamen om ons heen staan. Wij zijn toen weg gegaan. Uiteindelijk heeft de evaluatie online plaats gevonden. Op basis van deze evaluatie zullen wij nog een publicatie maken van onze indruk met betrekking tot de veiligheid.

De veteranen uit Duitsland waren meegegaan naar de mars om te leren voor hun eigen inzet in Duitsland. Ze zijn met veel enthousiasme terug gegaan. We hebben al een mooi verslag van hen ontvangen en blijven uiteraard in de verbinding.

Uit de gelederen

Van de leden. Ons lid Quintin van der Meulen stelt zich voor in onze verhalen sectie.

Kader. Het kader is achter de schermen bezig met externe contacten. We kunnen er niet te veel over zeggen, maar het gaat om verbinden, interesseren van oud-militairen en veteranen en het uitdragen van onze missie. Tijdens het trainingsweekend is het handboek aan de leden verstrekt in digitale vorm met het verzoek dit te lezen en met verbeteringen te komen. Ons doel is uiteindelijk het handboek in boekvorm beschikbaar te maken. De visie is op het trainingsweekend niet tegengesproken. In onze kanalen is geen negatieve feedback ontvangen. We beschouwen als kader derhalve de visie als aangenomen.

ICT vraagbaak. De verschillende apps en onze documentatie omgeving zijn niet voor alle leden even makkelijk te gebruiken. Dit blijven we verbeteren. Schroom niet om te vragen, we hebben geduld en begrip voor het feit dat ICT niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Leeftijd heeft hier niks mee te maken, we hebben oudere leden die probleemloos door de techniek rollen en zelfs in staat zijn om anderen te helpen! Het geeft maar weer eens aan hoe divers onze groep is.

Preptalk. Tijdens het trainingsweekend hebben leden in de vrije uurtjes weer uitgebreid met elkaar kunnen sparren. Het was mooi om te zien hoe iedereen het kampvuur gaande hield en elkaar van tips voorzag over hoe snel te koken, wat je kunt aanschaffen bij de dump of outdoor shop, welke slaapzakken goed waren, hoe je eten conserveert enzovoort. Gestaag wordt onze preptalk een naslagwerk, wellicht kunnen we er binnenkort een bundel van maken!

Lange afstandscommunicatie. Tijdens het trainingsweekend heeft een van onze leden tussen de bedrijven door zijn kennis gedeeld over de lange afstandsapparatuur, over antennes en het programmeren van bakkies. Hiervan is gretig gebruik gemaakt, we zijn blij met een dergelijke vraagbaak in ons midden!

Bodycams. De bodycams zijn uitgedeeld. Leden hebben het verzoek gekregen deze bodycams netjes zelf te beheren en, indien ze dat wensen, de beelden zelf te bewaren op eigen computers. Een aantal leden is al aan het experimenteren met software in combinatie met videobeelden, wellicht dat we hier ook iets mee kunnen doen in de toekomst.

Porto’s. Tijdens de inzet op 5 september bleek dat de lengte van de mars het effectief communiceren lastig maakte. Wel zijn nu alle portofoons afgesteld. Er wordt nagedacht over manieren om via relay de communicatie over langere afstand te verbeteren. Dit vraagt uiteraard om afspraken en training.

Media. Via twitter hebben we een gerucht proberen te ontkrachten dat de veteranen 235000 á 250000 personen hadden geteld tijdens de mars van 5 september. Dit is uiteraard niet aan ons, wij houden ons niet bezig met het tellen van mensenmassa’s, het is geen onderdeel van onze missie. We vragen onze leden dan ook nogmaals dit soort uitspraken niet te doen. Een van onze veteranen had een “kort intermezzo” met omroep Ongehoord Nederland op een livestream. Hoewel hij in de hoek werd gezet nam hij de juiste beslissing om beleefd te blijven maar géén commentaar te geven. Ook al voelde dit achteraf wellicht ongemakkelijk, het was de juiste keuze. Onze leden zijn niet getraind in het omgaan met camera’s. Niet reageren is altijd de beste optie bij voorkeur onder verwijzing naar onze perscontact ter plaatse, zoals in het handboek staat.

Herkenbaarheid/merchandise. Tijdens het weekend zijn er t-shirts uitgedeeld. Mocht je als lid een t-shirt hebben besteld maar niet hebben ontvangen, meld je dan even in het coördinatie-topic.

Manifestaties en bijeenkomsten

11 sep. word er weer een manifestatie georganiseerd via Europeans united in Brussel. Er is brede interesse onder onze leden, maar vanuit het kader willen we eigenlijk graag dat Belgische veteranen en oud-militairen dit initiëren en dat wij, indien gewenst en veilig, aansluiten.

De wereld om ons heen

  • Door diverse media en prominenten wordt over de demonstratie van 5 september aangegeven dat deze vooral door ultra-rechts werd bevolkt. Uit onze waarnemingen kunnen we dit niet bevestigen, eerder ontkennen.
  • Op twitter komen steeds vaker berichten van politici die aansturen op polarisatie en uitsluiting.
  • Er gaan berichten over het onteigenen van boeren. Dit zorgt voor grote onrust onder de boerengemeenschap. Wij zoeken geen contact met de boeren maar mochten er manifestaties komen, dan zullen wij bekijken of wij onze inzet nodig achten.

Mutaties

  • Deze week geen mutaties, wel hebben zich 5 september 6 mensen gemeld. Deze zullen worden benaderd om vrijblijvend een eventueel lidmaatschap te bespreken.

Delen mag, tot volgende week!