Beste leden en geïnteresseerden, er is veel gebeurd, daardoor is deze nieuwsbrief wat vertraagd. We blikken o.a. terug op Waku Waku en de demo van 3 oktober.

Terugblik

Bivak. In het weekend van 23-26 september hadden wij een saamhorigheidsbivak, gefaciliteerd door Defensie. Tijdens het bivak hebben we vooral met elkaar gesproken en leuke dingen gedaan zoals het kampvuur gaande houden, moppen tappen en verhalen en anekdotes ophalen. Ook hebben we sportmomentjes gehad en hebben we op het oefenterrein kunnen genieten van de schitterende natuur en het loslopend wild.

Waku Waku. Maandag 27-9 kregen we bericht dat een restaurant eigenaar in Utrecht zich verzette tegen de QR eis. Gemeente Utrecht reageerde met dreiging tot sluiting. Demonstranten onder leiding van Mordechai Krispijn gingen voor het restaurant zitten om de politie te belemmeren tot sluiting over te gaan. Op 28 september zijn we in een spontane actie gaan kijken terwijl steeds meer van onze leden aansloten. De avond van 28 september was het enorm druk. Toen het restaurant om 23:00 zijn deuren sloot hebben we een wacht opgezet om te voorkomen dat er bijv. racistische leuzen zouden worden geklad op het restaurant. Tijdens de wacht zijn wij door heel veel vriendelijke mensen voorzien van koffie en koeken, waarvoor dank! Op 29 september kwam vanuit de gemeente het bericht dat de manifestatie verboden werd. Hierop is IHGVV gaan ondersteunen in het verplaatsen van mensen. Mensen wilden echter steeds terug naar het restaurant en ook hierin hebben wij begeleid. Uiteindelijk heeft de politie mensen aangehouden en meegenomen naar een cellencomplex in Houten. Leden van IHGVV die in de buurt waren werden “van straat geplukt” en ook aangehouden, hoewel ze niet meer in het gebied waren waar de manifestatie plaats vond. Dit heeft ons verbaasd en we waren hierdoor teleurgesteld in het “gezag”. Uiteindelijk is een groot aantal van onze leden naar Houten gegaan om onze mensen op te halen. Daar werd het nog even spannend toen de politie het nodig vond een eenheid met lange latten de entree van het complex te laten vrijmaken. Uiteindelijk werden ook onze laatste leden om 01:30 vrijgelaten en kon iedereen weer naar huis. Wel werd later een auto met onze mensen staande gehouden. Al met al voelde het ongemakkelijk en leek de politie er voor het eerst op uit om actief onze leden aan te houden. Op 30 september zijn enkelen van ons bij Waku Waku geweest om te kijken wat er zou gebeuren. Het bleef rustig en we zijn onverrichte zaken naar huis gegaan.

Demonstratie 3 oktober. Op 3 oktober 2021 heeft er wederom een landelijke manifestatie plaatsgevonden in Amsterdam. Daarbij waren vele mensen, gezinnen, ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen aanwezig om op te komen voor de grondrechten welke op dit moment door deze overheid op allerlei manieren worden ingeperkt De overheid, de reguliere media bagatelliseert deze grote manifestaties en verkleint, kleineert, framed en propagandeert via allerlei media een andere boodschap dan de werkelijkheid. Enkele voorbeelden:

 • Kleinere opkomst opsommen dan de werkelijkheid in de door hen gepubliceerde artikelen en uitingen.
 • Het negatief reageren op positieve uitingen op diverse andere media over deze manifestatie.
 • Plaatsen van ‘bepaalde’ foto’s om een negatief beeld te schetsen.(zie kranten)
 • Geen interviews van een mix aan deelnemers (er waren er wel/niet geprikten)
 • Geen interviews met ondernemers langs de route (ook positieve ondernemers)
 • Helikopter die om “redenen” niet de lucht in mocht om te voorkomen dat er een juist beeld weergegeven kon worden van de massa deelnemers.

Framing

Onder framing verstaan we een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder andere in de politiek en binnen de overheid wordt van framing bewust gebruikgemaakt. Wie een frame gebruikt, probeert via woorden, en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet. Bij een ‘Picture Frame’ wordt gekozen voor woorden en beelden die de aspecten naar voren halen waarvoor de beoogde ontvangers het vatbaarst voor zijn. De overheid kiest ervoor in een aantal gevallen een negatief beeld te geven van organisaties van manifestaties. Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen. Door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie wordt geprobeerd de publieke opinie te bespelen. Dit alles heeft 3 oktober bijvoorbeeld plaatsgevonden voorafgaande, tijdens en na de gehouden manifestatie. In onze missie van IHGVV kunt u lezen waarvoor wij staan, dit alles geweldloos. Maar gezien de activiteiten van onze overheid willen we toch een voorbeeld laten zien dat twijfel kan brengen in uw overtuiging.

Ziet u hier Demonstranten of zijn dit speciale eenheden? Op deze manier werkt de overheid bewust aan het schetsen van een specifiek beeld.

Uit de gelederen

Kader. Op basis van het aanhouden van onze mensen bij Waku Waku en het optreden op 3 oktober nemen wij als kader het standpunt in dat we voor ondersteuning en de-escalatie op basis van volledige informatie moeten kunnen werken. Aan onze leden delen wij mee dat verzoeken om ondersteuning door de politie altijd dienen te worden verwezen naar charlie en niet meer op eigen inzicht dienen te worden ingevuld. Dit geldt overigens ook voor media of demonstranten. Daarnaast is het niet de bedoeling dat individuele leden informatie delen over wat wij gaan doen tenzij dit uitdrukkelijk door een charlie is aangegeven. We proberen zoveel mogelijk een duidelijke lijn van optreden aan te houden en hoewel individuele inzet wordt gewaardeerd is het vooral belangrijk dat iedereen op de hoogte is.

Porto’s. De portofoons lieten ons in de steek tijdens de opkomst op 3 oktober. Via een relatie zijn wij momenteel bezig om te onderzoeken of het gewenst is sterkere verbindingen op te zetten en te kijken of we hiervoor een vergunning kunnen aanvragen.

Media. Er zijn via diverse social media platformen verwijten onze kant op gekomen over het de-escalerend optreden op 3 oktober. Wellicht verdient het niet op alle fronten een schoonheidsprijs hoe we zaken hebben opgelost, maar het resultaat was nog steeds voldoende: De manifestatie vond vreedzaam doorgang en de per abuis staande gehouden groep mensen is in vrijheid is gesteld. Wij zijn aan het evalueren en gaan onze best doen volgende keer beter te reageren.

Op Twitter wordt weer stevig gediscussieerd over het gebruik van de baret en onze herkenbaarheid. Er zijn mensen zeer luidruchtig over ons tenue, saillant detail is dat de discussie met name wordt gevoed door een generaal b.d. die onder andere betrokken was bij het “granaten schandaal”. In onze ogen is er sprake van de nodige “boter op het hoofd”. Hoewel wij nog steeds overtuigd zijn dat het huidige tenue onze herkenbaarheid ten goede komt onderzoeken wij in hoeverre er wetmatige kaders zijn. Indien deze worden gevonden kan het voor ons noodzakelijk zijn ons tenuevoorschrift aan te passen.

Herkenbaarheid/merchandise. De buttons vinden gretig aftrek en er wordt een nieuwe serie bijgemaakt.

Manifestaties en bijeenkomsten

9 okt. organiseert Police For Freedom een manifestatie speciaal voor jongeren en kinderen.

De wereld om ons heen

Er wordt door de overheid momenteel actief gehandhaafd op het gebruik van het coronapaspoort voor toegang tot bepaalde gelegenheden. Zowel de eigenaar van Waku Waku als advocaat Bart Maes hebben rechtzaken gevoerd tegen het coronapaspoort. Op diverse media klinken geluiden dat de rechtelijke macht nauwelijks kritisch kijkt naar de rechtvaardiging van overheidsbeleid maar overtreding van de grondwet door de overheid accepteerd zolang dit wordt benoemd als “noodzakelijk voor de volksgezondheid” zelfs als dit niet onderbouwd wordt. Dit zorgt voor toename van de onrust in de samenleving.

Mutaties

Deze afgelopen tijd 6 nieuwe leden:

 • Opgekomen in ‘95 als dienstplichtige, ´99 Kosovo, ‘02 SFOR13 en ‘04 SFIR-4.
 • ‘87/3 van Heutsz, soldaat. diverse internationale oefeningen
 • Dienstplichtig soldaat Wapen Intendance lichting 81-3
 • Korporaal 1e klas met 7 dienstjaren. Technisch specialist opgekomen in ‘69, monteur wielvoertuigen (YP) bij de Grenadiers.
 • ‘98 -‘02 Sgt. Klu Gilze Rijen - Materieel dienst
 • Dienstplichtig ‘80, bijgetekend als technisch specialist tot ‘87

We hebben op 3 oktober weer interesse ontvangen van 6 aspirant leden. Wij hopen hen ook spoedig te kunnen verwelkomen.

Delen mag, tot volgende week!