Collega Veteranen,

Zoals vele veteranen die zich hebben aangesloten bij IHGVV ben ook ik een aantal malen uitgezonden geweest. Onder andere naar Irak (SFIR) en Afghanistan (TFU, 2x lang en daarnaast nog 3x kort voor reguliere werkzaamheden).

Ook ik ben, net als velen van u, teleurgesteld in de reacties die door het Veteranen Platform (VP) en ook een voorzitter van mijn militaire vakbond zijn geuit over de groep veteranen die aanwezig waren bij diverse manifestaties om op te komen voor onze grondrechten.

Aangezien ik als erkend veteraan (niet vermeend) weet wat het betekent, wat vrijheid is, ben ik daarom in de pen geklommen en heb een aantal keer gereageerd op de vele negatieve uitingen richting de groep veteranen aangesloten bij IHGVV.

Van een aantal organisaties heb ik summiere, algemene reactie ontvangen, meestal iemand die het woord voerde namens…… zonder inhoudelijk te worden.

Mijn laatste schrijven, d.d. 28 april 2021, was een reactie op de column van Bgen. b.d. Hein Scheffer (tot 4 juni Voorzitter Veteranen Platform) in Checkpoint 03. Ik zal het kort samenvatten.

Een dag na mijn inzending ontving ik een reactie van het bestuurslid communicatie van het VP met het verzoek om contact met hem op te nemen. Dit heb ik gedaan op 29 april 2021. In dit gesprek is veel besproken over het VP en heb ik uitgelegd wat het betekent om veteraan te zijn en hoe wij (IHGVV) ons voelen door de negatieve reacties die over ons worden uitgeroepen n.a.v. onze aanwezigheid bij manifestaties, terwijl wij daar staan om op te komen voor onze grondrechten. Ik verzocht het VP om een dialoog.

Op 11 mei zocht ik wederom contact met het bestuurslid communicatie van het VP en vroeg hem naar de voortgang. Op 12 mei ontving ik bericht dat het VP een gesprek met IHGVV wilde aangaan en eventueel over wilde gaan tot plaatsing van mijn reactie in het blad CheckPoint.

Op 25 mei ontving ik wederom een reactie van het bestuurslid communicatie van het VP met de mededeling dat mijn brief op 21 mei binnen het bestuur van het VP was besproken. Door het feit dat de functie van voorzitter VP per 4 juni werd overgedragen aan Lgen. b.d. Hans van Griensven, werd voorgesteld om een gesprek na 4 juni aan te gaan met de nieuwe voorzitter.

De nieuwe voorzitter van het VP, Lgen. b.d. Hans van Griensven, had mijn reactie op de column aandachtig gelezen en heeft ook de Podcast van IHGVV beluisterd. Hij wilde graag in gesprek met IHGVV en had daarnaast het verzoek of de reactie op de column gepubliceerd mocht worden in CheckPoint (natuurlijk)!

Samen met Ard Daniëls en Ferry Vermolen besloot ik het gesprek aan te gaan, een open gesprek, met respect en op zoek naar begrip. Ik hoopte de door mij ingestuurde reactie op de column van de vorige voorzitter van het VP geplaatst te zien worden en dat het gesprek met Lgen. b.d. Hans van Griensven een positieve bijdrage op zou gaan leveren met betrekking tot begrip voor de mensen in IHGVV. Uiteindelijk bood Lgen. b.d. Hans van Griensven aan ruimte te willen bieden ook een persoonlijk artikel in CheckPoint van een veteraan aangesloten bij IHGVV. Een mooi gebaar dat mogelijkheden tot erkenning en herkenning biedt!

Wij allen weten wat vrijheid betekent en weten ook dat je er soms voor dient te vechten. Velen van ons hebben eigen ervaringen vanuit het verre meegenomen naar huis. Soms ver weggestopt en soms nog dagelijks aanwezig. Verwerking hiervan kan erg moeilijk zijn en zeker in deze bijzondere tijd waarin grondrechten onder druk staan.

Wat er momenteel in Nederland en in de wereld om ons heen gebeurt is voor velen niet te bevatten. Voor ons is het een reden om op te staan. Zelf werd ik getriggerd door de enorme spanning op de grondrechten en werd ‘wakker geschud’ en teruggebracht naar de tijden van mijn uitzendingen. Ik zat er weer even midden in, ook gezien mijn werkzaamheden aldaar.

Het gesprek met Lgen. b.d. Hans van Griensven had plaats op 11 juni. Ik ben zeer positief over de uitkomst van dit open gesprek. Het geeft mij hoop.

Met de volgende afspraken gaan wij aan de slag:

  • Ik schrijf een reactie op column van de vorige voorzitter van het VP. Deze zal worden geplaatst in Checkpoint 05 van dit jaar.
  • De huidige voorzitter van het VP, Lgen. b.d. Hans Van Griensven, zal in CheckPoint 5 van dit jaar een inleiding schrijven op de reactie.
  • We gaan onder de leden op zoek naar een van jullie, een veteraan, die een redactioneel artikel mag gaan maken voor CheckPoint 05 van dit jaar.

Mijn hoop en verwachting is dat, naar aanleiding van het gesprek met de nieuwe voorzitter van het VP en de plaatsing van de reactie op de column, ook deze groep veteranen (en de oud-militairen) de waardering krijgen die je in mijn ogen zeker verdient! Wordt vervolgd.

Kap. b.d. G. Nieuwenhuis