Allereerst hulde voor jullie opkomst en inzet!!

Voor iedere militair die morgen wil gaan… doe dit op eigen titel zonder militair gerelateerde kleding Ik vraag jullie met klem om pas in het gelid te gaan staan als dat vanuit onze organisatie wordt geregeld. Dit is erg belangrijk om de boodschap helder en duidelijk te laten zijn. Alsjeblieft ondermijn onze taak niet. Ik ben in nauw contact met de politie om alles goed te laten verlopen. Maar als buiten de organisatie om gewandeld word is de kans groot dat onze missie zal falen. Bedankt!

Voor vragen privé naar mij of de andere beheerder van deze mededelingen groep.