De missie is ten einde

Op 16 maart 2021 riep Ard Daniëls oud-militairen en veteranen op zich te melden om zich in te zetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land. Een oproep die spontaan ontstond nadat beelden van demonstraties onomstotelijk lieten zien hoe de politie buitensporig geweld gebruikte om demonstraties te beëindigen. De mate waarin de politie optrad was ongekend voor Nederland. Waar voorheen de politie volgens duidelijke geweldsinstructies altijd volgens een gecontroleerde opschaling van het toegepaste geweld werkte, hierbij altijd werkend vanuit het principe dat geweld alleen mag worden toegepast indien het echt niet anders kan, gingen alle remmen los. Ard wilde een duidelijk signaal afgeven dat dergelijk misbruik van geuniformeerde collega's niet thuis hoort in de Nederlandse democratie. Al snel meldden verschillende mensen zich. In overleg en na het parkeren van de begrijpelijke emoties, leidde dit tot een pragmatische missie:

  1. Begrip en respect tonen voor de mens in het politie uniform die orders uitvoert die niet proportioneel zijn.
  2. Mensen de ruimte bieden om hun grondrecht vreedzaam te kunnen uitoefenen.
  3. Vrij blijven van politieke standpunten en meningen van zowel de demonstranten als de overheid.

Ard en de mensen die zich geroepen voelden verzamelden zich spontaan op 20 maart 2021 op het museumplein, met baret op zak. Toen de enorme politiemacht in beweging kwam om gewapend met schilden, stokken, honden en een waterkanon, het museumplein te ontruimen traden deze mensen naar voren en werden de baretten opgezet. Terwijl een persoon het op zich nam de groep op te stellen in de bekende vorm die velen nog van hun tijd als militair automatisch herkenden namen allen de houding aan in de richting van de opkomende ME eenheden. Na een kort commando werd de militaire groet gegeven, met de rechterhand onder de rand van de baret stonden allen kaarsrecht. De ME eenheden staakten de opmars en de impasse leek eindeloos te duren.

Uiteindelijk begon het waterkanon over de hoofden van de oud-militairen heen te spuiten. Iedereen bleef staan. Hierna werd door de politie iedereen opgeroepen om het museumplein te verlaten.

Er was een einde gekomen aan het geweld door de politie dat elke demonstratie extremere vorm leek aan te nemen. De geweldspiraal was doorbroken.

Nu, bijna anderhalf jaar later, concluderen wij dat de missie ten einde is. Het geweld is ten einde, het demonstratierecht wordt, welliswaar nog wel af en toe onder druk van intimidatie en framing door media, overheid en politie, gerespecteerd en zelf gefaciliteerd.

Wij wensen iedereen veel wijsheid. Wij moedigen iedereen aan om democratische processen te gebruiken en hun weg te laten hebben. Zodat we gezamelijk kunnen werken aan onze prachtige samenleving en gezamelijk Nederland als democratisch baken in een veranderende wereld te verstevigen.

Wij blijven deze website actief houden als historisch perspectief, zodat de mensen die zich verzamelden onder de noemer "In Het Gelid Voor Vrijheid" worden herinnerd, zodat zichtbaar blijft dat vrijheid niet vanzelfsprekend is maar dient te worden verdedigd, geweldloos en vreedzaam.

The last post

Persbericht: DE MISSIE IS TEN EINDE.

Geachte vrienden, volgers, sympathisanten, politie en journalisten,

De missie waartoe ik mij geroepen voelde is ten einde. Bij deze kondig ik de beëindiging aan van het door mij gestarte initiatief, ik sluit dit hoofdstuk af. lees verder →