(Download als pdf: Nederlands - English - Deutsch)

Geachte vrienden, volgers, sympathisanten, politie en journalisten,

De missie waartoe ik mij geroepen voelde is ten einde. Bij deze kondig ik de beëindiging aan van het door mij gestarte initiatief, ik sluit dit hoofdstuk af.

Naar aanleiding van schrijnende beelden van demonstraties die steeds vaker met geweld werden “neergeslagen” deed ik op 17 maart 2021 een oproep op sociale media aan oud-militairen en veteranen om met elkaar onder de noemer “In het gelid voor vrijheid” (IHGVV) op te staan en een signaal af te geven. Een signaal aan collega geüniformeerden dat het recht op demonstreren onder druk was komen te staan door het toepassen van buitenproportioneel geweld van politie agenten die hiertoe opdracht hadden gekregen. Ik wilde mensen die geweld schuwen en hun demonstratierecht kwamen uitoefenen vrijhouden van enige vorm van geweld. Op basis van een eenvoudige maar heldere missie nam ik gesteund door anderen een rol tijdens demonstraties:

  • Begrip en respect tonen voor de mens in het politie uniform.
  • Mensen de ruimte bieden om hun grondrecht vreedzaam te kunnen uitoefenen.
  • Vrij blijven van politieke standpunten en meningen van zowel de demonstranten als de overheid.

Ik zie de missie van IHGVV als vervolmaakt en ten einde. Demonstraties worden gefaciliteerd zoals het hoort. Een groot deel van de mensen die met mij opstonden is zijn eigen weg gegaan, heeft zich gevoegd bij andere initiatieven of bijvoorbeeld contact gezocht met oud collega’s, instituten of veteranenverenigingen om te blijven praten over de staat van de democratie. Wij allen blijven verbonden, maar de gezamelijke missie is ten einde. Ik stop mijn camouflagejas weer in de plunjezak op zolder.

Ik heb vertrouwen dat de politie zich volgens de wet en op basis van mensenrechten inzet voor de democratie, de samenleving vraagt hier om. Politiemensen zullen vaker familie en vrienden treffen die kritisch zijn op het beleid. Ik verwacht ook dat binnen de politie meer draagvlak aan het ontstaan is voor het faciliteren van de brede maatschappelijke discussie die nodig is om als samenleving met elkaar door een deur te kunnen.

Ik heb nooit de intentie geuit of gehad om demonstraties te laten leiden door oud-militairen of de politie te helpen, deze taken horen bij de politie. Wij zijn enkel ondersteunend geweest en hebben een duidelijk signaal afgegeven dat voor geweld geen plaats is in een democratie. Ik ben de bevolking en de politie dankbaar dat wij deze dunne lijn konden betreden en heb het gevoel dat onze interventie de juiste impact heeft gehad.

Persoonlijk wil ik mijn dank extra uitspreken aan iedereen die mij heeft gesteund in de missie en verenigd en standvastig zijn of haar bijdrage leverde zolang dit nodig was. Wat rest is een broederschap met wijsheid en kracht, vriendschap en respect. Ik vertrouw er op dat Nederland een mooie toekomst tegemoet gaat.

Unitum et firmum, met dankbaarheid en respectvolle groet,

Ard Daniëls.

- - - einde bericht - - -

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met info@inhetgelidvoorvrijheid.nl

Dit persbericht is afkomstig van In het Gelid Voor Vrijheid.