Betreffende het commentaar van de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Eichelsheim, op het verschijnen van oud-militairen en veteranen bij demonstraties.

Wij hebben begrip voor het standpunt van Generaal Eichelsheim, zoals hij dit heeft verwoord in de media, omdat hij ons kennelijk ziet als iets dat wij niet zijn: een exponent of een vorm van vertegenwoordiging van de krijgsmacht en een orde-handhavende macht.

Echter: met alle respect voor generaal Eichelsheim, dat zijn wij niet, dat pretenderen wij niet en wij hebben bij alle gelegenheden duidelijk doen blijken dat wij verontruste burgers zijn met een militaire achtergrond. Het is juist die militaire achtergrond en de eed die wij hebben afgelegd, alles te doen om de burgerrechten, waaronder het recht van demonstratie, te ondersteunen, met onze organisatorische kennis en de pacifiërende werking die onze aanwezigheid bij demonstraties toch echt heeft, door het zichtbaar en legitiem te dragen van onze baret en onze jas. Wij voelen ons intrinsiek en moreel bewogen onze steun te geven aan onze mede-burgers die hun rechten, waaronder vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie, uitoefenen. Dat dit soms op gespannen voet staat met wat de overheden wenselijk vinden, is van alle tijden en heeft Nederland gemaakt tot het mooie land dat het nog steeds is.

Wij nodigen de commandant der Nederlandse Strijdkrachten, Generaal Eichelsheim, van harte uit voor een gesprek waarin allicht een wederzijdse duiding tot meer verheldering kan leiden.

- - - einde bericht - - -

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met info@inhetgelidvoorvrijheid.nl

Dit persbericht is afkomstig van In het Gelid Voor Vrijheid.