R.O.E.

Voor aanwezigheid bij demonstraties hebben we de volgende R.O.E. (Rules Of Engagement; hoe gaan wij om met situaties)

  1. Werk samen. Let op elkaar en steun mensen die “getriggerd” raken door de situatie.
  2. De-escaleer. Verzoek iedereen die niet thuis hoort in het gelid, het gelid te verlaten. Wij willen een veilige zone van 2 meter voor en achter ons. Probeer deze (samen) vrij te houden van demonstranten én politie, uiteraard zonder geweld te gebruiken.
  3. Geen geweld! In het gelid tolereren wij geen enkele vorm van geweld. Onthoud je ook van het scanderen van leuzen. Gedraag je correct.
  4. Zorg voor veiligheid. In geval van contact met de ME volg de opdrachten op, verwijder je en help mensen die zich niet verplaatsen óók om daar veilig weg te komen. Iedereen veilig thuis is ons credo.
  5. Aangehouden? Ben je opgepakt, geef dan je registratienummer en naam door als om identificatie wordt gevraagd. Blijf beleefd en kalm. Beroep je op het zwijgrecht en vraag om een advocaat.
  6. Blijf samen. Blijf zoveel en zo lang mogelijk als groep bij elkaar tot duidelijk is dat de situatie geweldloos is, tot de ‘angel er uit is’ en iedereen veilig is.